DESFĂŞURAREA OPERAȚIUNILOR CU PRECURSORI DE EXPLOZIVI 

anunturi 13 martie 2018 Niciun comentariu

DESFĂŞURAREA OPERAȚIUNILOR CU PRECURSORI DE EXPLOZIVI 

Noutăți legislative

La începutul lunii, a intrat în vigoare o nouă lege care vizează desfășurarea operațiunilor cu precursori de explozivi de către operatorii economici, obligațiile și responsabilitățile acestora.

Legea nr. 49 din 27 februarie 2018 privind precursorii de exploziviprecum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 194 din 2 martie 2018.

Conform acesteia, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române are un dublu rol: pe de o parte de autoritate națională competentă, respectiv, de punct național de contact în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.98/2013.

Introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, tranzacția, utilizarea, punerea la dispoziție sau orice altă operațiune cu precursori de explozivi restricționați se realizează numai de către operatori economici.

Din motive de ordine și siguranță publică, în România se interzice operatorilor economici să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013. Persoanelor din rândul publicului larg le este interzis să introducă pe teritoriul României, să dețină, să utilizeze, să producă, să experimenteze, să prelucreze sau să transporte astfel de precursori de explozivi restricționați.

Pentru asigurarea legalității operațiunilor cu aceste substanțe, polițiștii din structurile de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase efectuează controale administrative și cooperează cu serviciile specializate ale Comisiei Europene, cu autoritățile competente și punctele naționale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene și din statele Spațiului Economic European și, după caz, cu autoritățile competente din state terțe.

În vederea verificării de către autoritățile și instituțiile publice a respectării normelor legale, operatorii economici sunt obligați să permită accesul în locațiile în care își desfășoară activitatea, să furnizeze date cu privire la comenzile sau operațiunile cu acești precursori, precum și orice alte date sau informații relevante, să permită verificarea documentelor și prelevarea de probe în vederea analizării fizico-chimice.

În atenția Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase sunt și tranzacțiile suspecte, furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi.

Operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi trebuie să raporteze punctului național de contact de îndată, dar nu mai târziu de 48 ore de la momentul sesizării, tranzacțiile suspecte, inclusiv refuzul de a accepta o tranzacție suspectă, precum și furturile și disparițiile semnificative de precursori de explozivi.

Operatorii transmit punctului național de contact o listă cu precursorii de explozivi restricționați sau amestecurile care conțin astfel de substanțe cu care efectuează operațiuni.

Înaintea începerii activității cu precursori de explozivi restricționați, aceștia comunică punctului național de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia. Orice modificare a acestor date și informații se comunică punctului național de contact, nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Operatorii economici trebuie să țină evidența strictă a tranzacțiilor efectuate cu precursori de explozivi restricționați, într-un registru anume destinat (ce va cuprinde, pentru fiecare tranzacție, date de identificare ale vânzătorului și cumpărătorului, ale reprezentantului care face operațiunea, date despre precursorul de exploziv restricționat vândut sau achiziționat). Registrul se păstrează la sediul social al operatorului economic și se arhivează 5 ani de la terminarea acestuia. Este obligatorie etichetarea corespunzătoare a precursorilor de explozivi restricționați.

Orice angajat al unui operator economic care intenționează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricționați trebuie să se identifice cu act de identitate și să facă dovada că acționează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative.

Punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi restricționați către operatori economici se realizează numai în spații special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg. Depozitarea precursorilor de explozivi restricționați se face cu respectarea indicațiilor producătorului prevăzute în fișa cu date de securitate a acestora.

Alte informații utile pot fi obținute accesând următorul link: https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-arme-explozivi-si-substante-periculoase/serviciul-substante-periculoase/compartimentul-precursori-de-explozivi-si-materii-explozive .
Etichete :